Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ Αθήνα, 22-04-2021 Αρ. Πρωτ. 46287/Δ2, οι γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 10 έως και τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.
Το Μουσικό Σχολείο Βόλου δέχεται αιτήσεις κατά το διάστημα αυτό στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: msvolou1@gmail.com

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων, για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών θα γίνει σύντομα ενημέρωση. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και από την ιστοσελίδα του σχολείου. (www.mgv.gr) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο, στα τηλ. 24210 -71096 και 47155.