Ο Ι. Κωλέττης (1773-1847) στάλθηκε τον Μάρτιο του 1826 από την προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση του Γ. Κουντουριώτη να στρατολογήσει τους άτακτους Λιάπηδες που οργίαζαν στις Σποράδες και να τους μεταφέρει στην Αταλάντη για να αποκόψουν τις συγκοινωνίες των Τούρκων οι οποίοι πολιορκούσαν την Ακρόπολη (Κιουταχής). Έτσι από τη Σκύρο πέρασε στη Σκιάθο. Συγκέντρωσε 1500 άντρες και στις 5/11/1826 τους οδήγησε απέναντι στη Στερεά, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις όμως που ακολούθησαν, τα έκανε θάλασσα και πολλοί επέστρεψαν στα ελεύθερα νησιά. Ο Κωλέττης πήγε στη Σκύρο και τον άλλο μήνα επανήλθε στη Σκιάθο κι εγκαταστάθηκε στο Κάστρο. Από τη Σκύρο ήρθε να τον συναντήσει στη Σκιάθο ο Πηλιορείτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς (1788-1856). Προηγουμένως έδεσε στο παλιό λιμάνι…

Γράφει ο Γιώργος Θωμάς στο ομότιτλο βιβλίο του (Βόλος 1983): «Τό μεσημέρι τής 22ας Δεκεμβρίου, τύπος γλετζέ όπως εΐταν ό Προμιριώτης άγωνιστής, κάλεσε στή γολέτα του μέσα στό λιμάνι τής παλιάς Σκιάθου, όπου καί ή σήμερινή πολίχνη, διάφορους γνωστούς νά φάνε καί νά πιούνε. Τό βράδι άνταποδίδοντας κι αύτοί τή φιλοφροσύνη του, τόν προσκάλεσαν στή γολέτα τού Σταύρου Βασιλείου γιά τό δείπνο. Κείνη τή βραδιά ήπιε τόσο πολύ, όπως άλλωστε τό συνήθιζε, ώστε γίνηκε τύφλα στό μεθύσι, όπότε άρχισε νά ρίχνει μέ τήν μπιστόλα του μέσ’ άπ’ τό καμαρίνι πού διασκέδαζαν. Αναστατωμένοι τότε οι συμπότες του τού είπαν νά σταματήσει, μήπως γίνει κανένα φονικό, άλλ’ ό Ζορμπάς άρχισε νά τούς βρίζει μέ άποτέλεσμα ν’ άνάψει γερός καυγάς άνάμεσά τους. Μερικοί όρμησαν νά τόν ξαρματώσουν χωρίς νά τό καταφέρουν, κι αύτός έσυρε τό σπαθί του νά τούς χτυπήσει, άλλά μέ τήν όρμή του τσακίστηκε, καί ή συμπλοκή έφτασε σ’ έπικίνδυνο σημείο. Τράβηξαν τά πιστόλια τους κι άπό τις δυό πλευρές, άλλ’ ό Ζορμπάς βαρώντας άπ’ τό καμαρίνι, προστατευόταν άπό τις σφαίρες.

Στό τέλος χύθηκε στά πυρομαχικά νά τά βάλει φωτιά, μά δέν τό κατάφερε. Είχε γίνει έξω φρενών καί δέν ήξερε τι έκανε. Τελικά όμως όδηγήθηκε στό καράβι του νά κοιμηθεί καί νά συνέρθει. Στό άναμεταξύ οι άντρες του, νομίζοντας πώς σκοτώθηκε ό άρχηγός τους, έτρεξαν έξω κι άναγγείλανε τό χαμό του στούς έπαναστάτες, πράγμα πού άναστάτωσε κι άνατάραξε όλους, όπως φαίνεται άπό τις δυό άναφορές πού έστειλαν άμέσως στόν Κωλέτη, πού βρισκόταν τότε στό κάστρο τής Σκιάθου, γιά νά λάβει τά μέτρα του, οΐ παπα-Σακελλάριος Ζαγόρη καί γερο-Καρατάσος» Μέχρι να μαθευτεί η αλήθεια και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, είδαν κι έπαθαν στο νησάκι.

Πάντως ο Κωλέττης στάθηκε αδύνατο να τιθασεύσει τους άγριες πολεμιστές και το κατάφερε μόνο ο Ανδρέας Μιαούλης το 1828 που έφθασε στο νησί με εντολή του Καποδίστρια και συνέλαβε τα 79 πλοία των Ολυμπίων απ’ τα οποία έκαψε ή βύθισε τα 41, 29 τα έστειλε στον Πόρο και τα άλλα τα πήρε μαζί του….