Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αναμένεται να αναλάβουν δράση από την ερχόμενη χρονιά στα Γυμνάσια και τα Λύκεια με στόχο τη μεγαλύτερη καθοδήγηση των μαθητών.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία παραμένει ένας μεγάλος «ασθενής», καθώς δεν διδάσκεται στα σχολεία, ενώ φέτος μόλις από τις αρχές Μαρτίου δημιουργήθηκαν ξανά τα αντίστοιχα γραφεία που υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ωστόσο το ελάχιστο προσωπικό που υπάρχει για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, επανάφερε νέες προτεραιότητες, γι’ αυτό και στον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνεται η ίδρυση του θεσμού των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή σχολική χρονιά άρχισε με δυσκολίες, αφού από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου δεν υπήρχε καμία δομή επαγγελματικού προσανατολισμού για να βοηθήσει τους μαθητές. Στα τέλη Φεβρουαρίου τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι επαγγελματικού προσανατολισμού, από ένα άτομο σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και πάλι δεν αρκούν.

Όπως εξήγησε η υπεύθυνη εδώ και λίγους μήνες επαγγελματικού προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ. Αγγελική Καραμπατζάκη, «το καλό νέο είναι πως από τον Αύγουστο του 2022 με τον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας επανιδρύεται ο θεσμός του επαγγελματικού προσανατολισμού και προβλέπονται θέσεις συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που θα δραστηριοποιούνται ανά ομάδες σχολείων, δηλαδή ανά τέσσερα ή πέντε Γυμνάσια και Λύκεια. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές κάθε Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα έχουν πρόσβαση στον δικό τους σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ θα υπάρχει και μια θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για τον συντονισμό. Οι καθηγητές που θα αναλάβουν ως σύμβουλοι, αναμένεται να έχουν μια επιμόρφωση στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού είτε από σεμινάριο είτε από μεταπτυχιακό ή από το ΠΕΣΥΠ. Υπάρχουν πανεπιστήμια και φορείς που μπορούν να διεξάγουν σεμινάρια 200 και 300 ωρών.

Βέβαια πρόκειται για μια θέση που απαιτεί αρκετό διάβασμα για τις σχολές και τις αλλαγές στις πανελλαδικές που είναι συνεχείς και τις οποίες δύσκολα μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς και οι μαθητές. Υπάρχει ήδη νόμος που ορίζει τις ομάδες σχολείων. Εκτιμάται πως στη Μαγνησία θα έχουμε γύρω στους 15-20 συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού που θα πρέπει να έχουν και οργανική θέση σε αυτά τα σχολεία που θα αναλάβουν».
Φέτος στα σχολεία λειτούργησαν τα εργαστήρια δεξιοτήτων και μία από τις ενότητες αφορούσε στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός και για τους μαθητές Γυμνασίων, ώστε να επιλέξουν το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ, αλλά και ποια είναι η κλίση, καθώς και για τους μαθητές Λυκείων, προκειμένου να επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού.