Δὲν ἐπιδιώκω τὴν πρωτοτυπία γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία  ἐργαστηρἰων παραγωγῆς τοῦ τόσο πολύτιμου, γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μεταξιοῦ, στὴ Σκιάθο τοῦ 19ου αἰ.  ὡστόσο, ἀφοῦ μοὺ παρουσιάστηκε ἡ πληροφορία τὴν δημοσιεύω, μήπως κάποιοι θελήσουν ν’ ἀσχοληθοῦν μὲ αὐτό,  τὸ πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὸν Σκιαθίτικο πολιτισμὸ θέμα.

Ξέρω πολὺ καλὰ ὅτι κι ὁ ἀείμνηστος Ἀλ. Μωραϊτίδης,  ὁ πολὺ σχολαστικὸς μὲ τὴν λαογραφικὴ πάραδοση τῆς Σκιάθου, δοσμένη ὅμως μέσα ἀπὸ τὴ διηγηματογραφία του (βλ.π. χ. τὸ περίφημο διήγημά του, «Νεραΐδες»), ὅσο καὶ πολυσέβαστος λόγιος  ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργός, ὁ π. Γέώργιος Ρήγας, ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἐν λόγω θέμα. ( βλ. Σκιαθου Λαϊκὸς πολιτισμός, τ. Δ, Θεσσαλονίκη 1970,  σελ.282 ἐξ.)

Ὅμως θεώρησα σωστὸ νὰ παραθέσω καὶ τὴν παρακάτω εἴδηση, ἀντλήμένη ἀπὸ τὰ ΓΑΚ, ἠ ὁποία καὶ φέρει τὸ δικό της εἰδικὸ βάρος καὶ προπάντων την, μέχρι σήμερα, ἄγνωστη μαρτυρία ὅτι καὶ στὴν πέρίπυστο Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στὸ νέο μοναστήρι, ὅπως τὸ ὀνόμαζαν, καλλιεργοῦσαν «καματερά», δηλ. μεταξοσκώληκες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προμηθεύονταν τὸ μετάξι. Τὸ μεταξι,  ποὺ χρησίμευε σὲ μύριες ὅσες περιπτωσεις, π. χ.  γιὰ νὰ φτιατοῦν τὰ μεταξωτὰ νυφικά, οἱ μαχρμαδες, τὰ στολίδια τοῦ σπιτιοῦ, ἀκόμη καὶ ἄμφια ἱερέων.

Τὰ σημειώματα αὐτά, τὰ ὁποῖα παρουσιαζω ἀναφέρονται στὸ στρίψιμο τοῦ μεταξιοῦ, ποὺ πρέπει νὰ ἦταν μιὰ ἐργασία γιὰ εἰδικούς. Μάλιστα,πιστεύω ὅτι θὰ γίνονταν μὲ τὸν «g’λώστ’»- τὸν κλώστη δηλ.-ὅπως στρίβανε καὶ τὰ ἄλλα νήματα. Εἶναι δὲ ἀποδειξεις πληρωμῆς τῶν ἐργατῶν ποὺ δούλεψαν στὴ Μονή. Θεωρῶ δὲ ὅτι ἀδεικνύουν τὴν οἰκονομικὴ συνδρομὴ τοῦ μοναστηριοῦ στοὺς φτωχοὺς Σκιαθίτες καὶ ὄχι μόνο, γιατὶ αὐτὸ ποὺ παρατηροοῦμε εἶναι, πὼς ὁ ἐργάτης ποὺ «ἔστριψε»τὸ μεταξι ἦταν Σκοπελίτης.

Τὰ σημειώματα τὰ παρουσιαζω ὅπως ἔχουν γραφεῖ στὸ πρωτότυπο

«ὁ ἡποφενόμενος ἔλαβα δραχμᾶς :12 διὰ /μετάξι ὁποῦ ἔστριψα εἰς τὸ Κοινόβιον/1835 ὁκτομβρίου :15

μηχαήλ στηβακτής και μη ξέβροτας/ γράματα ἔβαλα τοσιμιον μου »

«ἐγό ὁ μηχάλις σκοπελίτης / έστριψα εις το μαναστήρι μέ/ταξι δρ(άμια) 300 καί ἐπίρα/ δραχμὰς 7 λ(επτὰ) 43 /   1836 9μβριου 2 διά τον μηχά/λη σκοπελίτη βανγγελης χρίστου/  ἀρ. 107»