Το θαλασσιο ταξί "Αξιον Εστί" (φωτογραφία Skiathoslife.gr)