SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

Βιολέττα Καντόλα σε Θ. Θεοδώρου: Εκτεθειμένος σε έλεγχο αν επιμείνετε

2024-06-20 10:41:57
Βιολέττα Καντόλα σε Θ. Θεοδώρου: Εκτεθειμένος σε έλεγχο αν επιμείνετε

Να περιφρουρήσει το δικαίωμα της παρουσίας όλων των μελών στα Δημοτικά Συμβούλια, ορίζοντας τις συνεδριάσεις κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες, όπως επιτάσσει η νομοθεσία, ζητεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Βιολέττα Καντόλα.

Το αίτημα εστάλη γραπτώς στον κ. Θ. Θεοδώρου και κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &  Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Τζανακούλη, για την άσκηση των εκ του νόμου καθηκόντων του, με αφορμή τις τελευταίες συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου που ορίστηκαν στις 12:30 μ.μ. και ενόψει της συνεδρίασης λογοδοσίας που έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Η κ. Καντόλα διαμηνύει στον Πρόεδρο ότι εάν επιμείνει στην ίδια πρακτική, είναι εκτεθειμένος σε πειθαρχικό, ακόμη και ποινικό,
έλεγχο.

Ειδικότερα, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτική σύμβουλος της «Συμμαχίας για τον Βόλο», επικαλείται την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζει ότι «Η αρμοδιότητα και ο τρόπος σύγκλησης του συμβουλίου αποτελεί βασικό καθήκον του Προέδρου του, καθώς για να λάβει αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει τα μέλη του να κληθούν σε ορισμένη ημέρα και ώρα, για να συζητήσουν και να αποφανθούν για τα θέματα του δήμου». Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ΚΑΘΗΚΟΝ και όχι για δικαίωμα του Προέδρου, ενώ διευκρινίζει ότι - σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο – «δεν αρκεί η έκδοση πρόσκλησης σε δια ζώσης συνεδρίασης, αλλά η εν τοις πράγμασι διεξαγωγή της με τον συγκεκριμένο τρόπο. Σκόπιμο είναι να καταβάλλεται προσπάθεια οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τρόπο που διευκολύνει την πλειονότητα των μελών του δημοτικού συμβουλίου».

Η κ. Καντόλα τονίζει ότι, παρά τις διαμαρτυρίες των δημοτικών συμβούλων της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ο Πρόεδρος συνεχίζει να εκδίδει προσκλήσεις για συνεδριάσεις σε ώρες εργασίας των περισσοτέρων μελών, ενώ χαρακτηρίζει οξύμωρο το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ Βόλου, ο δήμαρχος υπεραμύνθηκε της επαγγελματικής ενασχόλησης του συνόλου των μελών της παράταξής του παραθέτοντας κατάλογο των επαγγελμάτων τους.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην εργασία είναι νομοθετικά και συνταγματικά κατοχυρωμένο και η πρακτική που ακολουθεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου θέτει προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή των ΔΣ της πόλης και δυσχεραίνει την ενάσκηση των καθηκόντων του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά για τον βιοπορισμό τους ως δικαιούνται.

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά το καθήκον του Προέδρου να επιδιώκει κατά το δυνατόν τη συμμετοχή των περισσοτέρων μελών στις συνεδριάσεις του Σώματος και όχι το αντίθετο, σημειώνοντας ότι οι επιλογές του εκτίθενται σε έλεγχο τόσο από τα εποπτικά όργανα των Ο.Τ.Α, όσο και από τα ποινικά δικαστήρια για εκ πλαγίου παραβίαση των σχετικών διατάξεων που κείνται στα όρια της παράβασης καθήκοντος.

Αναφερόμενη δε στις ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας των εκάστοτε Δημοτικών Αρχών, τονίζει ότι θεσπίστηκαν, κυρίως, για να διευκολύνουν το δικαίωμα ελέγχου της πλειοψηφίας και η πρακτική του ορισμού πρωινών συνεδριάσεων (όπως συμβαίνει με την
επικείμενη συνεδρίαση λογοδοσίας), με αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου φαλκιδεύει το δικαίωμα αυτό, επιχειρεί εκ πλαγίου παραβίασή του και τον καθιστά εκτεθειμένο σε πειθαρχικό, καταρχάς, έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τον κ. Θεοδώρπου να περιφρουρήσει το δικαίωμα της παρουσίας όλων στα δημοτικά συμβούλια της πόλης καθώς και το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις ζωές τους, ορίζοντας τις συνεδριάσεις κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες , όπως επιτάσσει η νομοθεσία.

«Επιμένω καλοπροαίρετα να πιστεύω ότι ο σκοπός σας είναι η συμμετοχή κατά το δυνατόν όλων ημών των εκλεγμένων να εκπροσωπούμε τους πολίτες στα δημοτικά συμβούλια και η δημοκρατική λειτουργία του ΔΣ Βόλου», καταλήγει η κ. Καντόλα.