SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

2024-01-16 13:18:43
Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

 Νέους Αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους όρισε ο Δήμαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου κ. Κωνσταντίνος Καραγεωργίου. 

Συγκεκριμένα τον κ. Κυριάκο Τάσιο τον όρισε ως χωρικό αντιδήμαρχο Ζαγοράς, τον κ. Νικόλαο Καμπούρη χωρικό αντιδήμαρχο Μουρεσίου, τον κ. Νικόλαο Λαμπαδάρη, αντιδήμαρχο καθαριότητας και πρασίνου Ζαγοράς, τον κ. Κωνσταντίνο Μαργαρίτη αντιδήμαρχο καθαριότητας και πρασίνου Μουρεσίου, ενώ εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίστηκαν η κ. Γεωργία Χριστουδούλου με ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών, η κ. Ασπασία Τριανταφύλλου, η οποία θα έχει την ευθύνη του τουρισμού, ενώ οι κ.κ. Ανέστης Αλτίνης και Ευστάθιος Λάσκος θα συνεπικουρούν τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

Ειδικότερα, οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και το χαρτοφυλάκιό τους, αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω:

 

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Κων. Καραγεωργίου, ορίζει Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α.1. Χωρικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς τον Δημοτικό Σύμβουλο της

πλειοψηφίας κ. Τάσιο Κυριάκο του Μιχαήλ , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία,

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Συνεπικούρισης Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία

των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται

σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Διοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα:
 2. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων

οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου,

Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,

 1. Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που

σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:

Tα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

 1. Παιδείας και δια βίου μάθησης.
 2. Αθλητισμού, αναψυχής και νεολαίας και συγκεκριμένα:
 3. Τις αρμοδιότητες της νεολαίας και του αθλητισμού και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο

75 περίπτωση στ΄ του Ν.3463/06, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων,

την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,

 1. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των

θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της

χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για αθλητικές και

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

 1. Ευθύνης για τα αδέσποτα όλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
 2. Λειτουργίας Τμήματος ΚΕΠ

β. Τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη

δημοτική ενότητα Ζαγοράς.

 1. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη

δημοτική ενότητα Ζαγοράς.

 1. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων (εκτός των βεβαιώσεων

μονίμου κατοικίας, οι οποίες εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου και υπογράφονται

από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την 28/Αρ.Πρωτ.:44133/24-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.),

και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν

στα όρια της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς.

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ζαγοράς (στις περιπτώσεις που

απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος).

 1. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του

Δήμου.

 1. Την Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και ενημέρωση κτηματολογίου σε

συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου κ. Νικόλαο

Καμπούρη.

 1. Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας των μέσων που θα οριστούν από

αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

 1. της Συντήρησης και Επισκευής των Τεχνικών Υποδομών του Δήμου, του

Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του, και της Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων,

ανταλλακτικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού,

 1. της προστασίας της δημόσιας υγείας, του υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων και

επιχειρήσεων, της προστασίας του καταναλωτή,

iii. της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκησης

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών,

 1. της Διαφήμισης, και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας

διαφήμισης,

 1. της επιβολής πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001),

 1. γενικά της χορήγησης και υπογραφής αδειών, της έκδοσης αποφάσεων, της επιβολής

προστίμων, καθώς και της ευθύνης λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της

ευθύνης λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Την ευθύνη λειτουργίας Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου (στη Δημοτική

Ενότητα Ζαγοράς) και συγκεκριμένα:

 1. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 2. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων

υγειονομικού ενδιαφέροντος,

iii. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,

 1. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
 2. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και

επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,

 1. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, εποπτεία

παραλιών Δ.Δ. Ζαγοράς,

vii. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας

διαφήμισης,

viii. Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

 1. Την εποπτεία Δημοτικών Δασών και Δημοτικών εκτάσεων Δ.Ε. Ζαγοράς σε συνεργασία

με τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων.

 1. Την ευθύνη κυκλοφοριακού και συγκεκριμένα:
 2. τη Δημοτική τουριστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο

της στάθμευσης των αυτοκινήτων,

 1. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και

κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και

γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της

κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών,

iii. την εποπτεία και ευθύνη Κυκλοφορίας – Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης

του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή

αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Τη συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καμπούρη στην αρμοδιότητα της

ευθύνης κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.

 1. Τη συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καμπούρη στην αρμοδιότητα

Ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.

 

Α.2. Χωρικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου τον Δημοτικό Σύμβουλο της

πλειοψηφίας κ. Καμπούρη Νικόλαο του Διακουμή, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

και του μεταβιβάζει

α. Τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Συνεπικούρισης Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία

των δημοτικών Υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και

τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Συνεπικούρισης του Αντιδημάρχου κ. Τάσιου Κυριάκου στη λειτουργία του Γραφείου

ΚΕΠ Μουρεσίου

 1. Της εποπτείας και ευθύνης των κοιμητηρίων.
 2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:
 3. Tην ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών

ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας,

 1. Tη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που

συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 1. Τεχνικών Έργων και συγκεκριμένα:

Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών

μονάδων του Δήμου, την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και

Πρασίνου, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων

Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων,

Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

 1. Ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα:

Την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού, καθώς

και των δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.

 1. Την ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας σε όλη την εδαφική περιφέρεια του

Δήμου.

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων

οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας,

χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών,

Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων.

 1. Την ευθύνη λειτουργίας Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου (στη Δημοτική

Ενότητα Μουρεσίου) και συγκεκριμένα:

 1. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 2. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων

υγειονομικού ενδιαφέροντος,

iii. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,

 1. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
 2. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και

επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,

 1. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών και

εποπτεία παραλιών Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου,

vii. Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας

διαφήμισης,

viii. Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

 1. Συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Κυριάκου Τάσιου στην αρμοδιότητα για τα

αδέσποτα της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.

 1. Την εποπτεία Δημοτικών Δασών και Δημοτικών εκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας

Μουρεσίου σε συνεργασία με πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων.

 1. Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση κτηματολογίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.
 2. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων.
 3. Την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Α.3 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαμπαδάρη

Νικόλαο του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη για θέματα Καθαριότητας και Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.
 2. Την ευθύνη για θέματα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αγροτικής Οδοποιΐας της Δημοτικής

Ενότητας Ζαγοράς.

 1. Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας, της

αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής

ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

 1. Τη συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καμπούρη στις αρμοδιότητες

Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.

Α.4 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαργαρίτη

Κωνσταντίνο του Νικολάου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη για θέματα Καθαριότητας και Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.
 2. Την ευθύνη για θέματα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αγροτικής Οδοποιΐας της Δημοτικής

Ενότητας Μουρεσίου.

 1. Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Μουρεσιου για τα εξής

αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας, της

αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής

ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Β.1 Ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία ως

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, με 24μηνη θητεία, ήτοι μέχρι και 31-

12-2025 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Κοινωνικών Υπηρεσιών
 2. «Βοήθεια στο Σπίτι»
 3. «Κέντρο Κοινότητας»

iii. «Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την

ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

2023-2024»)

 1. «Αιμοδοσίας».
 2. Την ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:
 3. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της

τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις

εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση,

 1. Tην εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/06 περίπτωση ε΄ του

ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων,

επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων

και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ειδικότερα της αναθέτει την εποπτεία και  τον συντονισμό των εργασιών που εκτελεί η

μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος στο πλαίσιο εφαρμογής του για την

εκπλήρωση του σκοπού του, καθώς και για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς

τους εξυπηρετούμενους πολίτες. Επίσης, την αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών (κανονικών,

ειδικών, διευκολύνσεων, αναρρωτικών κ.λ.π.) του προσωπικού του προγράμματος.

 1. Την εποπτεία Κληροδοτημάτων
 2. Της ψηφιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών
 3. Της μέριμνας Θεάτρου Ξουριχτίου

Β.2 Ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τριανταφύλλου Ασπασία ως

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, με 24μηνη θητεία, ήτοι μέχρι και 31-

12-2025, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Τουριστικού Τομέα

Εποπτεία και συντονισμό Τουριστικών δράσεων με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη,

στήριξη και προβολή του δήμου, παραγωγή τουριστικού υλικού, δημιουργία δικτύων

επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας, συμμέτοχη σε

τουριστικές εκθέσεις, συνεργασία με φορείς τουρισμού, τουριστική επιτροπή, προώθηση

εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ότι σχετίζεται με τον τουριστικό τομέα.

 1. Πολιτισμού

Εποπτεία και ευθύνη θεμάτων πολιτισμού, σχεδιασμό, μέριμνα και υλοποίηση

προγραμμάτων και δράσεων πολιτισμού, επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εορτών, συνεδρίων. Συνεργασία με Πολιτιστικούς

Συλλόγους και φορείς. Ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομίας του

δήμου.

Β.3 Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλτίνη Ανέστη ως

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, με 24μηνη θητεία, ήτοι μέχρι και 31-

12-2025, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαργαρίτη στις μεταβιβαζόμενες

σε αυτόν αρμοδιότητες.

 1. Συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καμπούρη στις μεταβιβαζόμενες

αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

Β.4 Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λάσκο Ευστάθιο ως

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, με 24μηνη θητεία, από ήτοι μέχρι και

31-12-2025, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Λαμπαδάρη στις μεταβιβαζόμενες σε

αυτόν αρμοδιότητες.

 1. Συνεπικούριση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καμπούρη στις μεταβιβαζόμενες

αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τάσιος Κυριάκος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τάσιου Κυριάκου, όταν

απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος και

αντίστροφα.

Ζ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμπούρη Νικολάου, όταν

απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος και

αντίστροφα.

Η. Η τέλεση πολιτικών γάμων: α) εν απουσία του Δημάρχου γίνεται από τους κατά

τόπο Αντιδημάρχους και β) όταν και αυτοί απουσιάζουν, η τέλεση γίνεται από τους

άλλους αντιδημάρχους