Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας ενημερώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες. Η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει στις 31 Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  προχώρησε σε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, αλλά και τα τεχνικά προβλήματα, που εμφανίζονται στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ελληνικού Κτηματολογίου.