Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προέβη στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης δυο νέων πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 797.404,44€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με τίτλο “Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία”.

Η πρώτη αφορά την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Μηλεών»,  συνολικού προϋπολογισμού 425.600,50€.

Η δεύτερη αφορά την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Αργαλαστής», συνολικού προϋπολογισμού 371.803,94€.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιχ. Μιτζικός δήλωσε: “Προσπαθούμε με την Τεχνική μας Υπηρεσία να αξιοποιήσουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών του Δήμου μας”.