Τις τελευταίες μέρες ξανάρχισαν τα έργα οδοποιίας στο λιμάνι. Το έργο έμεινε ημιτελές εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δημιουργώντας τεράστια προβλήματα χειμώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα έχει παρατηρηθεί το μάζεμα των νερών από τις βροχοπτώσεις ενώ το καλοκαίρι με την άφιξη των πλοίων δημιουργούνταν μποτιλιάρισμα από τα οχήματα.

Πρέπει εδώ να πούμε ότι το λεγόμενο σταμπαριστό είναι το είδος οδοποιίας που χρησιμοποιείται στο έργο και είχε σταματήσει πριν την προβλήτα. Ελπίζουμε σύντομα να αποπερατωθεί το έργο γιατί έρχεται καλοκαίρι και το λιμάνι έχει μεγάλη κίνηση.

Κυριάκος Ευσταθίου