καμερα & φωτογραφίες : Σταμάτης Μιτζέλος 30.4.2021