Για μία ακόμη φορά ο εκπαιδευτικός κόσμος βρίσκεται σε κινηματικό αναβρασμό, με επίδικο το Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

VIDEO

N.T