Τα μαθήματα κολύμβησης γίνονται στην παραλία Μικρός Βασιλιάς σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε τμήματα.
 
– Δευτέρα:  Α  Δημοτικού 10:00-11:00    &    Προνήπια  11:00-12:00
– Τρίτη:   Β  Δημοτικού 10:00-11:00   &   Νήπια 11:00-12:00     &   Γ+Δ+Ε+ΣΤ  Δημοτικού 12:00-13:00
– Τετάρτη:  Α  Δημοτικού 10:00-11:00    &    Προνήπια  11:00-12:00
– Πέμπτη:  Β  Δημοτικού 10:00-11:00   &   Νήπια 11:00-12:00     &   Γ+Δ+Ε+ΣΤ  Δημοτικού 12:00-13:00
https://www.youtube.com/watch?v=mqmTBHeUkkI&feature=youtu.be
 
Τα προγράμματα κολύμβησης ξεκίνησαν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ και θα έχουν διάρκεια ένα μήνα.
Για πληροφορίες και αιτήσεις στους Υπεύθυνους γυμναστές για την κολύμβηση :
Κουτσίκου Πόλυ και Κλιφόπουλο Κλεάνθη.
Πληροφορίες Τηλ : 6946589560,6942589800 ( πρωινές ώρες 10.00 – 13.00 )