Κατακυρώθηκε ομόφωνα (απουσίαζαν οι κ.κ. Γιαμαρέλος – Φιλαρέτου) χθες από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σκιάθου που συνήλθε εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδήμαρχου Οικονομικών κ. Λιακόπουλου

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών η επιτροπή μεταξύ άλλων κλήθηκε να αποφασίσει για την κατακύρωση των υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2022 καθώς και η τοποθέτηση σημαντήρων στις μη πολυσύχναστες παραλίες στην
εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Λιακόπουλο θα καλυφθούν 10 πολυσύχναστες παραλίες άμεσα ενώ σε 2 από αυτές (Κουκουναριές & Αγία Παρασκευή) θα υπάρχουν δύο πύργοι ναυαγοσωστών. Σύμφωνα τέλος με την σύμβαση το ποσό ανέρχεται στις 364.851 € με το ΦΠΑ (θα αφαιρεθούν οι ημέρες από 1η Ιουνίου) ενώ η εταιρεία που επελέγει είναι υποχρεωμένη στις μη πολυσύχναστες παραλίες να τοποθετήσει σημαντήρες.