Παρατείνεται έως τέλος Οκτωβρίου η ατελής παραχώρηση Με το άνοιγμα της εστίασης να έχει μετατεθεί για μετά το Πάσχα, όπως αναμένεται και μόνο στους εξωτερικούς χώρους, οι επιχειρηματίες του κλάδου ανησυχούν σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους που θα λειτουργούν με αυστηρούς περιορισμούς.
Στο πλαίσιο, αυτό παρατείνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους δήμους, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου στις επιχειρήσεις εστίασης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» ενόψει της προοπτικής επανέναρξης της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και προκειμένου όπως επισημαίνεται να καταστεί βιώσιμη και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται.