Ακόμα ένα χρηστικό εργαλείο για τους αναγνώστες του Skiathoslife.gr λειτουργεί από χθες αφού πλέον ο οποιοσδήποτε αναγνώστης μπορεί …έστω να βγάλει το νόημα μια ανάρτησης αν όχι να έχει μια αξιόπιστη μετάφραση. Το μεταφραστικό εργαλείο της Google Translate είναι ένα πρώτο βήμα και θα το βρείτε δεξιά κάθε ανάρτησης