Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την αξιολόγηση των προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ, το οποίο είναι προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση έως 7.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα, όπως ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ) Απόστολος Παπαδούλης θα έχουν αναρτηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Συνολικά, προβλέπεται πάνω από 7.000 επιχειρήσεις στον Βόλο και τη Μαγνησία να στηριχθούν οικονομικά με ισομερή κατανομή της χρηματοδότησης σε όλους τους κλάδους, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας. Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων έληξε στις 29 Απριλίου.

«Αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τις γνωμοδοτικές επιτροπές και τις επιτροπές των ενστάσεων. Πλέον μπορούμε, τις προτάσεις που έχουμε αξιολογήσει, να τις ανεβάσουμε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, όταν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός εκδώσει απόφαση θετικής ένταξης», σημειώνει.

Η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

«Μετά την απόφαση έγκρισης του περιφερειάρχη, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις γνωρίζουν πως θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ορισμένα πιστοποιητικά έγγραφα και συγκεκριμένα το Ε3 και τη φορολογική τους ενημερότητα, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς», σημειώνει ο ίδιος.

Επισημαίνεται πως στο ΑΝΑΣΑ ΙΙ εντάχθηκαν και νέοι ΚΑΔ, οι οποίοι ξεπερνούν τους 2.500.

«Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι δικαιούχοι θα πάρουν τα χρήματά τους σε χρόνο ρεκόρ», σημειώνει ο κ. Παπαδούλης.

Η διαδικασία των ενστάσεων που θα ακολουθήσει δεν επηρεάζει την πληρωμή των εγκεκριμένων επιχειρήσεων.

«Η ΑΕΔΕΠ διαχειρίζεται 13.000 πολύ μικρά, μικρά και μεσαία έργα. Λειτουργεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα και έχει την εμπιστοσύνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής», σημειώνει ο ίδιος.

Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος γίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με σκοπό να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται.

Ο κ. Παπαδούλης σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν φθάσει στα όριά τους, δηλαδή, έχουν στηριχθεί οικονομικά από άλλα προγράμματα, αποκλείονται από το πρόγραμμα εκ των πραγμάτων.

πηγή:taxydromos.gr