Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στα δασαρχεία για επιτήρηση, φύλαξη και καθαρισμό των δασών και όχι να χρησιμοποιεί αυθαίρετα τους στρατιωτικούς ως δωρεάν εργατικό δυναμικό για την φύλαξή τους από τις πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Να εξασφαλίσει άμεσα επαρκή χρηματοδότηση των φορέων δασοπροστασίας-δασοπυρόσβεσης. Να ενισχύσει τώρα, τις αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών, των τεχνικών μέσων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρονα πλωτά μέσα στους Πυροσβεστικούς & Λιμενικούς Σταθμούς.