Ξεκίνησε από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου η ανάρτηση ταμπελών που δεν υπήρχαν ή χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας. Σύμφωνα με την κα Χονδρονικολή θα τοποθετηθούν ταμπέλες φτιαγμένες στο ύφος των διδακτηρίων στο 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Σκιάθου ενώ θα αντικατασταθούν αυτές του 1ου Δημοτικού Σχολείου