Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου την ερχόμενη Παρασκευή | Δείτε τα θέματα

Η 4η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (10/2023 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

  1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

  1. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

  1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη διέλευση αγωγού νερού από αγροτικό δρόμο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή ή μη των οφειλόμενων μισθωμάτων επί ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης ΚΑΡΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ποσού 12.096,00 ευρώ (864,00€ x 14 μήνες) για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου, καθώς και καταβολή ή μη των όποιων οφειλόμενων μισθωμάτων προκύψουν μέχρι και την ευόδωση της διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού που θα προκηρύξει η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας για την εξεύρεση ακινήτου προς στέγαση της εν λόγω Υπηρεσίας.  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. Πατσάς, Γιαμαρέλος