Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημ. Συμβούλιο Σκοπέλου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Στην 14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, Μεικτή Συνεδρίαση (Δια ζώσης και ταυτόχρονα Τηλεδιάσκεψη), καλούνται να προσέλθουν τα μέλη του Δ.Σ.

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«11η & 12η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 21η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022» (σχετ. η υπ’ αριθ. 256/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

«Αποδοχή επιχορηγήσεων, κατανομή τους, 13η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 22η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022» (σχετ. η υπ’ αριθ. 257/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σκοπέλου έτους 2023»(σχετ. η υπ’ αριθ. 19/2022 Απόφ. της Εκτελεστικής Επιτροπής)   (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Στ. Περίσσης)

«Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας » (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

«Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασης της Κοινότητας Γλώσσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθ. 225/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ’Καθορισμός μηνιαίας υποτροφίας προς τους έξι (6) επιλεγμένους υποτρόφους του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023’» (σχετ. η υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση Κοινότητας Γλώσσης) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

«Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 10/2022 απόφασης της Κοινότητας Γλώσσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθ.226/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ’Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά της Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023’» (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2022 απόφαση Κοινότητας Γλώσσης) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

«Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 11/2022 απόφασης της Κοινότητας Γλώσσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθ.227/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ’Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά της Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου, οικον. έτους 2023’» (σχετ. η υπ’ αριθ. 11/2022 απόφαση Κοινότητας Γλώσσης) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)