Συνεδριάζει σήμερα στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου | δείτε το LIVE

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου στις 18:00 στην 13η συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (τακτική) , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της έκθεσης A΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (141/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας 
 1. Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (145/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο και αντιτίμου ανά διαδρομή». (153/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το κληροδότημα Πανώρα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 8798/01.09.2017 συμφωνητικό ανανέωσης μίσθωσης (Γκιαουράκης). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης δικύκλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου σε αγροτική οδό στην περιοχή «Κουκουναριές». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας 
 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων, που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή για τα έτη 2022-2023. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή 
 1. Έγκριση καλοκαιρινών αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 
 1. Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022 (2/2022 ΑΕΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης 
 1. Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σκιάθου (3/2022 ΑΕΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ