Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δια ζώσης φωτο αρχειου (Skiathoslife.gr)

Η 11η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα Σάββατο,  13 Μαΐου 2023 και ώρα 4:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες για την προεκλογική προβολή.

 

Ενώ στη συνέχεια, στις 16.15 μ.μ θα διεξαχθεί η 12η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου με το εξής θέμα:

Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας, έτους 2023.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα και η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου από τυχόν καθυστέρηση λήψης της απόφασης.