Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κα .Ματούλα Παπαδούλια

Συνεδριάζει την Τρίτη 22 Αυγούστου κατά την 20η συνεδρίαση (τακτική) το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010), με ώρα έναρξης 8:00 π.μ. και λήξης 1:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2024.
  2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.
  3. Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του ακινήτου (οικοπέδου) για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου κατά εννέα (9) μήνες.