Συνάντηση Συνεργασίας Π.Ο.Σ.Ε.Η. με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή

Στις 26/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας της ΠΟΣΕΗ όπου ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Αγγουράκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Μουστάκας και ο Γ.Γραμματέας της ΠΟΣΕΗ και Πρόεδρος του ΣΕΗ Μαγνησίας κ. Σεραφείμ Μαουσίδης συναντήθηκαν με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή και τον Γ.Γραμματέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας κ. Γεώργιο Βούτσινο.

Το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η «Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 664/17-5-2010) για τον Καθορισμό τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του Άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3707/2008)». Με την έκδοση της παραπάνω Κ.Υ.Α υπήρξε αποκλεισμός των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων από την εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας και Συναγερμών. Δημιουργήθηκαν συνθήκες «κλεισίματος» της αγοράς στην εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών κατά παράβαση του Άρθρου 2 «Κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων» του Ν.3979/2011 σχετικού με την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

Η Υφυπουργός κ. Ζέττα Μακρή και ο Γ.Γραμματέας Επαγγ. Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, συζήτησαν με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας το θέμα που έχει προκύψει μετά την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, το οποίο αναλύθηκε διεξοδικά και η Υφυπουργός ενημέρωσε ότι θα υπάρξει σχετική θετική εισήγηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων προς την κατεύθυνση επίλυσής του.

Στη συνάντηση αναφέρθηκαν τα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) προς την κατεύθυνση: αναβάθμισης της ποιότητας της Τεχνικής εκπαίδευσης, προβολής του Τεχνικού επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου ΕΗΕ προς την κοινωνία και τους νέους που αναζητούν μία σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία και των αυξημένων αναγκών της αγοράς για νέους Ηλεκτρολόγους.

Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα Μαθητείας των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ, την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων τμημάτων Μαθητείας Ηλεκτρολόγων, αφού ο θεσμός της μαθητείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ένταξη στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τις σπουδές.

Ακόμα τέθηκε το ζήτημα της απαγόρευσης δυνατότητας απορρόφησης από το θεσμό της Μαθητείας, όταν ο εργοδότης έχει α΄ βαθμό συγγένεια με τον εργαζόμενο.

Η Υφυπουργός σχετικά με τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε στο πρόσφατο Ν.4763/2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση και στις πολιτικές που προωθούνται από το Υπουργείο για την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και του θεσμού της Μαθητείας.

Στο θέμα της απαγόρευσης της δυνατότητας απορρόφησης μαθητών από εργοδότες με α΄ βαθμό συγγένειας, ο Γ.Γραμματέας ενημέρωσε ότι τα προγράμματα Μαθητείας είναι συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και η απαίτηση αυτή προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής της.