Πανελλαδική Ημέρα Δράσης. Στο Νοσοκομείο του Βόλου  θα γίνει συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο στις 12.00, με όλα τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται για τον COVID 19.
Το σωματείο εργαζομένων καλεί όλους τους εργαζόμενους, μόνιμο προσωπικό, επικουρικό, προσωπικό
με Σύμβαση ορισμένου χρόνου, προσωπικό από προγράμματα του ΟΑΕΔ να συμμετέχουν. Επίσης καλεί  τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, εργασιακές ενώσεις όπως και κάθε σωματείο ή φορέα της πόλης, είτε να συμμετέχουν συμβολικά
είτε να στείλουν δήλωση συμπαράστασης

Οι διεκδικήσεις 

• Ισχυρή Δημόσια Υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση• Αυξήσεις στους μισθούς• Επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας, • επαναλαμβανόμενα test για όλο το προσωπικό • Ένταξη στα ΒΑΕ – Διπλασιασμό του Ανθυγιεινού Επιδόματος, Επέκταση του Επιδόματος σε όλους τους Εργαζομένους του Νοσοκομείου. Όπως Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Φαρμακοποιούς, Διοικητικούς, Εργάτες κ.α. • Μονιμοποίηση Επικουρικών, Συμβασιούχων, προσωπικού ΟΑΕΔ και Εργολαβικών. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου.
• Χαρακτηρισμό θανάτου συναδέλφων από κορωνοϊό ως εργατικό ατύχημα.
• Άμεση στελέχωση με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Έχουμε
πάνω από 400 κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων πάνω από 200 θέσεις είναι
στην Νοσηλευτική υπηρεσία.
Απαιτούμε θέσεις Επιλαχόντων που είναι άμεσες προσλήψεις και για το
Νοσοκομείο μας (όπως έγινε στην προκήρυξη 2Κ), 521 θέσεις σε άλλα Νοσηλευτικά
ιδρύματα, 0 για το Νοσοκομείο.• Σύσταση με επιπλέον οργανικές θέσεις για την
Νοσηλευτική Υπηρεσία για ΜΕΘ όπως έγινε σε όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της
Θεσσαλίας, συστάθηκαν στα Νοσοκομεία της Λάρισας 32 θέσεις νοσηλευτών
επιπλέον των οργανικών που έχουν, για το κάθε Νοσοκομείο. Συνολικά 88 για την 5
ΥΠΕ, 0 για το Νοσοκομείο.
• Απαιτούμε άμεση Στελέχωση Μαγειρείων – Φαρμακείου – Μαιευτικής –
Ιατρείου COVID. Δεν επαρκεί το προσωπικό!!
• Απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση του προσωπικού του ΟΑΕΔ από την Διοίκηση στα
ρεπό και τις τιμητικές άδειες.
• Η κοινωνία του Βόλου απαιτεί «Σύγχρονο και αναπτυξιακό Οργανισμό για το Γενικό
Νοσοκομείου Βόλου» με 460 κλίνες πλήρως στελεχωμένο με Ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό.