Η εικαστικός κα. Καλατζή Μαρία
του Νίκου Τζούμα

Το WRITERS CAPITAL INTERNATIONAL FOUNDATION είναι Διεθνής Οργανισμός Φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Συνεργάζεται με τα ΗNΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, την UNESCO και την UNISEF η οποία ορισμένες φορές υποδεικνύει που θα πρέπει να στοχεύσουν στηρίζοντας με φιλανθρωπίες ανθρώπους, κοινότητες και παιδιά απ’ όλο τον κόσμο που ανήκουν στην χαμηλή οικονομική & κοινωνική τάξη, προκειμένου να τους οδηγήσουν σε μια ολιστική βιώσιμη ζωή.

Είναι μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός και μη θρησκευτικός οργανισμός που αποσκοπεί  μέσω της λογοτεχνίας και τις Καλές Τέχνες στην ενίσχυση των αξιών της ανθρωπότητας, σεβόμενοι και προστατεύοντας τις πολυετείς αξίες από τις προκλήσεις του χρόνου. Επιλέγει και στηρίζει τα δημιουργικά μυαλά στην διεξαγωγή ποικίλων προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικά με την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη και την πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ χωρών, περιοχών &  κοινοτήτων, διευρύνοντας περαιτέρω την ανθρώπινη συνείδηση.

Ο εν λόγω Οργανισμός ανακοινώνει τον Virtual Διεθνή Διαγωνισμό Αγιογραφίας 2020-21 στον οποίο εκτός των άλλων καταξιωμένων ζωγράφων προσεκλήθη να συμμετάσχει και η συμπατριώτισσά μας εικαστικός κ. Καλατζή Μαρία με τα έργα της: «…κaι επι γης Ειρήνη», « Ουράνια Eδέμ » και «Προσευχή αγγέλου».

Το έργο της κας Μαρίας Καλαντζή “Oυράνια Εδέμ”
Το έργο της κας Μαρίας Καλαντζή «Προσευχή αγγέλου»
Το έργο της κας Μαρίας Καλαντζή “Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη”

Κατόπιν της απονομής τριών βραβείων και έξι επαίνων στους καλλιτέχνες, θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο η παρουσίαση των έργων όλων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών σε μια οπτικοακουστική εικαστική έκθεση ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες και αξιοποιώντας τη δύναμη του διαδικτύου, με προβολή της εν λόγω καμπάνιας και δράσης σε Διεθνείς και Εθνικές ιστοσελίδες αλλά και σε διαδικτυακές εφημερίδες

Στόχος  της έκθεσης είναι η ανάδειξη της Θεϊκής αγάπης για τον άνθρωπο, η προώθηση της τέχνης της σύγχρονης αγιογραφίας αλλά και η βιωσιμότητα του μοναδικού εκπαιδευτικού προγράμματος PRERANA.
Τα έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν υπέρ του ταμείου αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε υποτροφίες φοιτητών από τις οικονομικά και κοινωνικά μαστιζόμενες τάξεις στην Ινδία,, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας  προκειμένου να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.
Αφορούν μαθήματα CPL, PG και διπλωμάτων, ακαδημαϊκές μελέτες και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ιατρικής, παραϊατρικής, φαρμακευτικής, μηχανικής , διοίκησης, κ.λ.π.
Τον συντονισμό της έκθεσης έχει αναλάβει η καταξιωμένη λογοτέχνης, εκπαιδευτικός και Γενική γραμματέας του Ιδρύματος WRITERS CAPITAL FOUNDATION mrs. Ιrene Doura-Kavadia.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας του προγράμματος είναι η Πρέσβης του πολιτισμού της Ιταλίας στον Λίβανο mrs. Μichela Zanarella  καθώς επίσης ο επιστήμων και συγγραφέας mr. Christos Sanos.
Υπεύθυνος του ταμείου της PRERANA είναι ο Ινδός επιστήμων, συγγραφέας και ανθρωπιστής mr. Preeth Padmanabhan Nambiar.

Με την αφοσίωσή μας στην ανθρωπότητα, αποδεχόμενοι την διαφορετικότητα, σεβόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων καθώς τις τοπικές παραδοσιακές πρακτικές- αρχές και αξίες, δίνοντας έμφαση στην αλληλεξάρτηση, αξιοποιώντας νέες ιδέες και τεχνολογίες, κάνουμε την ζωή μας πιο όμορφη!!!