Φωτογραφίες : Τina Whittington –  Nίκος Τζούμας – Κλεοπάτρα Φωτοπούλου – Αλεξάνδρα Μπανάι