Το 32ο πανελλήνιο συνέδριο είχε κυρίαρχο θέμα την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος. Με το μήνυμα «Ζούμε με τον κίνδυνο» ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, στις οποίες επικράτησε η καθολική απαίτηση των συνέδρων για την αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματος μας. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα του θέματος και του δικαίου αιτήματος οπου και δεσμεύτηκαν για την επίλυση του.