Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας, θεωρώντας ότι το σχολείο επιβάλλεται να προετοιμάζει τους μαθητές προσφέροντας σ’ αυτούς και “δεξιότητες ζωής”, μέσα από σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας έγγραφο με συγκεκριμένη πρόταση, στη βάση παλιότερης πρότασης που ο ίδιος είχε υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τότε κατείχε. Συγκεκριμένα, προτείνει να καθιερωθεί, με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ, ο απολυτήριος τίτλος του Γυμνασίου και του Λυκείου να απονέμεται με την προϋπόθεση ότι ο/η μαθητής/τρια θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία αντίστοιχο επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα αναλάβει να διοργανώνει η σχολική μονάδα σε συνεργασία με αρμοδίως υποδεικνυόμενους φορείς.

Η πρόταση έχει ως εξής:
Όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση/κατάρτιση των πολιτών αλλά και η παρουσία απινιδωτών σε πολυσύχναστους χώρους, αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που θα εκδηλώσουν καρδιακή ανακοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χώρες, όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, όπου πάνω από το μισό του πληθυσμού τους είναι καταρτισμένο και υπάρχει μέριμνα για απινιδωτές, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν μετά από έκτακτο επεισόδιο καρδιακής ανακοπής ξεπερνά το 40%, ενώ σε χώρες με χαμηλά ποσοστά τέτοιας κατάρτισης, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 5%.
Δυστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση επιβίωσης θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης EURECA ONE, στην οποία συμμετείχαν 27 ευρωπαϊκές χώρες.
H προσπάθεια για τη βελτίωση των απελπιστικά χαμηλών ποσοστών επιβίωσης μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, η οποία ευθύνεται για το θάνατο 750.000 ανθρώπων ετησίως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση του ποσοστού εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από τους παρευρισκόμενους πολίτες. Και τούτο, διότι έχει καταδειχθεί ότι η άμεση έναρξη βασικής υποστήριξης της ζωής (BLS) από τους παρευρισκόμενους μάρτυρες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) στις περιπτώσεις που αυτός είναι διαθέσιμος, μπορεί να καλύψει το κενό μεταξύ του χρόνου κατάρρευσης και της άφιξης των υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης.
Το σύγχρονο σχολείο επιβάλλεται να μεριμνά ώστε ο σημερινός μαθητής και αυριανός ενεργός πολίτης να καλλιεργήσει αισθήματα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζονται για την παροχή Βασικής Υποστήριξης της Ζωής. Υπάρχουν φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σχετική πιστοποίηση, ύστερα από ολιγόωρη βιωματική επιμορφωτική δράση. Με δεδομένα τα προηγούμενα, προτείνουμε να καθιερωθεί, με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ, ο απολυτήριος τίτλος του Γυμνασίου και του Λυκείου να απονέμεται με την προϋπόθεση ότι ο/η μαθητής/τρια θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία αντίστοιχο επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα αναλάβει να διοργανώνει η σχολική μονάδα σε συνεργασία με αρμοδίως υποδεικνυόμενους φορείς.