Για την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος που υπέβαλε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή, κατά την συνάντησή της με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, στις  18 Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμενη τόσο από τον Δήμαρχο Νοτίου  Πηλίου κ. Μιχ. Μιτζικό όσο και από τον  Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Διανέλλο, ενημερώθηκε, σήμερα, αρμοδίως, η Υφυπουργός. Πρόκειται για την χρηματοδότηση ύψους 200.000€ του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που έχουν προκληθεί από την θεομηνία «ΑΘΗΝΑ», από τις πιστώσεις του έργου με κωδικό και τίτλο: 2003ΣΕ05500005 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας. Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.

Η κ. Μακρή, αφού ενημέρωσε τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου κ. Μ. Μιτζικό για την εξέλιξη αυτή, ευχαρίστησε τον κ. Πέτσα για την άμεση και αποτελεσματική συνεισφορά του στα προβλήματα του πληγέντος Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η κ. Μακρή υπογράμμισε ότι η ως άνω επιχορήγηση θα αποτελέσει την βάση για την εκκίνηση παρεμβάσεων, συντονισμένων και στοχευμένων, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Δήμου, που χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό ορεινών όγκων αλλά και από ένα εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο, αλλά και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της περιοχής.