Οι συνδέσεις αυτές είναι οι μοναδικές που προσφέρονται από τα αεροδρόμια της Αυστρίας.