Η ΕΘΟΣ Τάκης Μόσχος ανακοινώνει ότι η εκδήλωση Μουσικό Αναλόγιο, που θα πραγματοποιούνταν την Παρασκευή 10 Ιουνίου, αναβάλλεται λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και αντικειμενικών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν.
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Συλλόγου