Στο πλαίσιο αφενός του δικαιώματος εκμετάλλευσης των χώρων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και αφετέρου της προώθησης της εντόπιας επιχειρηματικότητας, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζών και καθισμάτων, για άσκηση υπαιθρίου εμπορίου και διαφήμισης καθώς και για στάθμευση επαγγελματικών οχημάτων, παρακαλούνται από το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να προσέρχονται στο γραφείο του για την υποβολή αιτήσεων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.