Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Πολιτών το Skiathoslife.gr ξεκινάει τις διαδραστικές ζωντανές συνεντεύξεις σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται από κοινού με τον συνεντευξιαζόμενο .
Μία ημέρα πριν των συνεντεύξεων θα ζητούμε από το κοινό να δημιουργεί έναν σκελετό ερωτήσεων πάνω σε θέματα επικαιρότητας.
Ερωτήσεις επίσης θα μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες του νησιού και κατα την διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
Οι παρατάξεις κλήθηκαν μετά από σχετική επιστολή να ορίσουν έναν εκπρόσωπό τους έτσι ώστε να υπάρχει και η σχετική συνεννόηση.