Ζητείται ψήστης – βοηθός μάγειρα για ταβέρνα στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2427049769.