Ξεκινάνε την εργασία τους για τους επόμενους 4 μήνες οι 10 Πυροφύλακες μετά από την έγκριση πρόσληψής τους. Οι Πυροφύλακες θα εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως και τις 6 Οκτωβρίου 2021