Βρέθηκε το παρακάτω θηλυκό σκυλάκι στην περιοχή κάτω από τον προφήτη Ηλία! Τηλ.επικοινωνίας: 6987942595