Προς αποφυγήν συνωστισμού σήμερα, όλοι οι αθλητές -εγεγγραμένοι ήδη ή μη- οφείλετε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία, με τη βοήθεια της γραμματείας που θα έχει στηθεί αύριο στο λαιμό στο Μπούρτζι.
ΒΗΜΑ 1: Εγγραφές, είτε για επιβεβαίωση, είτε για νέες (7.45-8.15 π.μ. για τα 24 χλμ, 8.30-9.00 π.μ. για τα 10 χλμ)
ΒΗΜΑ 2: Πληρωμές, είτε για επιβεβαίωση, είτε για ολοκλήρωση
ΒΗΜΑ 3: Covid-19, προσκόμιση πιστοποιητικό εμβολιασμού και PCR/ Antigen tests
ΒΗΜΑ 4: Παραλαβή νούμερων και t-shirts
Για τους παιδικούς αγώνες, μπορείτε να προσέλθετε από τις 10 και μετά και πιο συγκεκριμένα, 9.45-10.30 για το 1,5 χλμ (αγώνας στις 11.00), 10.15-10.45 (αγώνας στις 11.30), για το 1 χλμ και 10.45-11.15 για το 0.5 χλμ. (αγώνας στις 12.00)
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την κατανόηση.
Attention please! In order to avoid any crowds tomorrow, all athletes -either registered or not- shall follow the process described below, at the Bourtzi peninsula.
STEP 1: Registrations, either for confirmation, either for new ones (7.45-8.15 a.m. for 24 klm, 8.30-9.00 a.m. for 10 klm)
STEP 2: Payments, either for confirmation, either for new ones
STEP 3: Covid-19, vaccination certificate & PCR/ Antigen tests
STEP 4: Race numbers and T-shirts