Το ΚΤΕΟ Σποράδων (έδρα Σκιάθος) ζητά να προσλάβει τεχνικούς ελεγκτές με τις εξής ειδικότητες:

  • Πτυχιούχοι τεχνολόγοι Μηχανικοί κατεύθυνσης μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικών οχημάτων, μηχανολογίας και υδάτινων πόρων.
  • Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ ειδικότητας μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου του τομέα οχημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής,
  • Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου του μηχανολογικού τομέα ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτου του ηλεκτρολογικού τομέα,
  • Απόφοιτοι Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή τεχνικού μηχανοτρονικής του τομέα μηχανολογίας ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων του τομέα ηλεκτρολογίας

Για πληροφορίες στο τηλ 6976688100