Το Σκυλί της φωτογραφίας περιφέρεται στον περιφερειακό στο ύψος του πρατηρίου shell