Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Μαρτίου 2021. Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Εγγράφονται μαθητές που είναι γεννημένοι το 2016 και το 2017.
Ώρα εξυπηρέτησης στη σχολική μονάδα για τις επιπλέον φόρμες συμπλήρωσης: 1.20-2.00
Οι εγγραφές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου 

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2021.

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς για την εγγραφή των παιδιών τους είναι:

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα. 
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) και φωτοτυπία της σελίδας με τα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (επίσκεψη στον παιδίατρο του μαθητή με το βιβλιάριο υγείας προκειμένου να συμπληρωθεί από τον γιατρό).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ.λογαριασμός ΔΕΗ, ενοικιαστήριο κ.ά.) σε φωτοτυπία.
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό (δίδεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς).
  6. Αίτηση Ολοημέρου (και σχετικές βεβαιώσεις π.χ. βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας).

(Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας

β) οι μαθητές των οποίων οι γονείς/ κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι/ μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις κλπ)

7. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένο στα ελληνικά (μόνο για αλλοδαπούς μαθητές). (Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς που είναι εγγεγραμμένοι σε Δήμο της Ελλάδος ).

8. Πιστοποιητικό γάμου (ή άλλο έγγραφο), όπου να δηλώνεται το γένος της μητέρας του μαθητή (μόνο για αλλοδαπούς μαθητές).

9. Γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία στην περίπτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι μαθητές που θα εγγραφούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, είναι αυτοί που η κατοικία τους βρίσκεται στην παρακάτω περιοχή όπως αποτυπώνεται σε χάρτη με τη μορφή πολυγώνου, που μπορείτε να δείτε εδώ.

Περιοχές ορίων: Καλύβια και η περιοχή που περικλείεται περιμετρικά από τις οδούς: Αγίου Φανουρίου – Παπαδιαμάντη – Καραϊσκάκη – Περιφερειακός Σκιάθου – Παραλιακός δρόμος – Αγίου Φανουρίου

Παρακαλούνται οι γονείς να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου προκειμένου να εκτυπώνουν και να συμπληρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα προσκομίζουν στο σχολείο στο Γραφείο Διευθύντριας κατόπιν συνεννόησης για ραντεβού στο τηλέφωνο του σχολείου 24270022227 από 13:20 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.