Ο φούρνοςMama mia ζητά πωλητές-τριες για τη σεζόν 2022.

Επιθυμητά προσόντα:

Σχετική Προϋπηρεσία &  Γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ. 69738651134, 2427024548