Μία φάση από την ΔΕΗ παρουσίασε πρόβλημα παρουσίασε πρόβλημα υπότασης ( undervoltage) νωρίτερα σήμερα επηρεάζοντας όλο το νησί. Η βλάβη δηλώθηκε άμεσα και από την μέχρι τώρα ενημέρωση προκύπτει πως έχει αποκατασταθεί.