Σε εφαρμογή του ΦΕΚ Τεύχος B’ 793/27.02.2021 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ όπως ισχύει από την Δευτέρα 01/03/2021 γίνονται γνωστά τα εξής:

1)Επιτρέπεται η χρήση των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνον από ομάδες έως τριών ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του προπονητή )και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

2)Σε κάθε περίπτωση , η εφαρμογή της παραπάνω εξαιρέσεως είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

3)Απαγορεύεται η παραμονή  πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης.

4)Κυρώσεις : Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων, επιβάλλονται , για κάθε παράβαση με αιτιολογημένη πράξη της Δημόσιας Αρχής ,στα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρόστιμα (150) και (1.000) ευρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής (1.000) και (3.000) ευρώ αντίστοιχα.

Κατόπιν αυτού θα ισχύσει προγραμματισμός της χρήσης των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γεώργιος Σαρρής» και για την επίτευξή του οι προπονητές μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο κο Κωνσταντίνο Κρίτσαλο .