Ο Δήμος Σκιάθου λαμβάνει έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 403.000 ευρώ, ως έκτακτη επιχορήγηση απο το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, ,με την απόφαση 22848-26/3/2021.

Η Δημοτική Αρχή με ενέργειες της έχει λάβει μέτρα στήριξης της τοπικής κοινωνίας, διεκδικώντας έκτακτα μέτρα ελάφρυνσης για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις για το 2020 λόγω της πανδημίας, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων κατανομής της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών,  με την αρ. πρωτ. 8875-17/8/2020 επιστολή-πρόταση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των Δήμων και τη συμβολή τους στο ΑΕΠ της χώρας, και όχι σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Ο Δήμος έχει ενισχυθεί τον τελευταίο χρόνο με το ποσό των  6.986.459 ευρώ.

Αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις που έχει επιτύχει η Δημοτική Αρχή το τελευταίο από 26 Μαρτίου 2020 έως στις 26 Μαρτίου 2021.

43.365€  ως έκτακτη επιχορήγηση απο το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, ,με την απόφαση 22848-26/3/2020

300.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότηση του Δήμου Σκιάθου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες  με την αρ. απόφαση  23790-15/4/2020

206.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη Πράξης του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»  με την αρ. απόφαση  24035-15/4/2020

358.616€ ως έκτακτη επιχορήγηση απο το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, με την απόφαση 63787-1/10/2020 η οποία συμπεριελάμβανε 119 Δήμους από τους 332.

200.000€  από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, από την απόφαση 68484-16/10/2020 , η οποία αφορούσε  Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, συμπεριλήφθηκε ωστόσο  κατ’ εξαίρεση ο Δήμος Σκιάθου ανάμεσα σε άλλους 7, με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

3.828.200€ με απόφαση του Περιφερειάρχη, Οκτώβριος 2020, από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση Κάστρου Σκιάθου και κτηρίων οικισμού στο εσωτερικό του, της Ιεράς Μονής Εικονίστριας και της Ιεράς Μονής Κεχριάς » και την απ, προϋπολογισμού

223.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχ􏰐ανημάτω􏰃ν έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού􏰒 από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ􏰆, από την απόφαση 79903-20/11/2020

400.740€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, αρ. απόφασης 81783-26/11/2020, η οποία συμπεριελάμβανε 151 Δήμους από τους 332

49.960€ Ένταξη Πράξης του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με αρ. απόφασης 90539-26/11/2020 «Προσαρμογή λειτουργούντος Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις π.δ. 99/2017»

19.220€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη Πράξης του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» με αρ. απόφασης 84571-3/12/2020

29.760€ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση «Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» αρ. απόφασης 201.6/2020-23/12/2020

37.200€ από το Υπουργείο Εσωτερικών ένταξη Πράξης του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» με αρ. απόφασης 1775-11/1/2021

722.103€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη Πράξης του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» με αρ. απόφασης 12801-19/2/2021

165.295€ για “Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων και νέων παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου” αρ. απόφασης του Πράσινου Ταμείου 205.2/2021-10/2/2021

403.000€, ως έκτακτη επιχορήγηση απο το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,, με την απόφαση 22848-26/3/2021

“Η Δημοτική Αρχή με προγραμματισμό, σοβαρότητα και σκληρή δουλειά θα συνεχίσει να διεκδικεί πόρους, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες μας, αλλά και δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης στο νησί μας” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας