Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στις 18:00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου
3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3- 2020) και γ) Π.Ν.Π. 30-3-2020 ΦΕΚ 75/Α, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Epresence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:

ΔΕΙΤΕ LIVE TO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α) Επερωτήσεις
1. της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:
– σχετικά με την μη ολοκλήρωση γέφυρας στη περιοχή «Ρογκάκια» μεταξύ Καροπλεσίου και
Νεράιδας στο Νομό Καρδίτσας.

2. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Χάϊδου της Περιφερειακής Παράταξης «Η
Θεσσαλία στην καρδιά μας»:
– σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.
– για το δρόμο που συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Πατουλιά.

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο
: Επικύρωση Πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 8/12-04-2021)
του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 607979adfb7e6355c4414430 στις 16/04/21 14:49

ΘΕΜΑ 2ο
: 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο
:Τροποποιήσεις ΠΔΕ – Κατάρτιση συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο
: Ορισμός εκπροσώπου στην Περιφερειακή Επιτροπή Θεμάτων Αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (άρθρο 3 Ν.1437/87, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το Ν. 2801/00, άρθρο 8 παρ. 12).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 5ο
: Αθλητική εκδήλωση 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.

ΘΕΜΑ 6ο
: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα «Ψυγείο –
διαλογητήριο – συσκευαστήριο φρούτων», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΟΥΛΗΣ
Α.Ε.», που βρίσκεταιστο 1ο χλμ. Τυρνάβου – Αμπελώνα, στη Δ.Ε. Τυρνάβου, στο Δήμο
Τυρνάβου, στην ΠΕ Λάρισας, στην ΠεριφέρειαΘεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

ΘΕΜΑ 7ο
: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,652 MW
στη θέση «Βούναινα 8» στην Τ.Κ. Βούναινων, Δ.Ε. Κραννώνος του Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 11,983MW»,
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 607979adfb7e6355c4414430 στις 16/04/21 14:49 3
στη θέση ¨Μικρό Περιβολάκι 1¨, Τ.Κ. Μικρού Περιβολάκι, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα
Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

ΘΕΜΑ 9ο
: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 12,693MW»,
στη θέση ¨Μικρό Περιβολάκι 2¨, της Τ.Κ. Μικρό Περιβολάκι, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ