Η ένωση ανταποκρίθηκε και σήμερα υλοποιήθηκε το σεμινάριο με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή , καθώς το παρακολούθησαν 212 άτομα.

Εισηγητές ήταν οι: α)Τρουγκάκος Ιωάννης, Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ και β)Τσιτσιλώνη Ουρανία, Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. Οι εισηγήσεις ήταν σύντομες και είχαν πρακτικό ενδιαφέρον, οπότε υπήρξε χρόνος για να διατυπωθούν και απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Το σεμινάριο διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες και κλήθηκαν να το παρακολουθήσουν οι Διευθυντές ή/και οι Υποδιευθυντές των Σχολείων και οι Εκπαιδευτικοί εκάστου σχολείου που ορίστηκαν ως υπεύθυνοι COVID. Ο Διευθυντής ΔΔΕ Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την συγκεκριμένη επιμορφωτική δραστηριότητα, καθότι δέχθηκε ευμενή σχόλια από πολλούς καθηγητές, κάποιοι από τους οποίους πρότειναν να επαναληφθεί το σεμινάριο και για γονείς και μαθητές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον προγραμματισμό της διεύθυνσης.