Χρόνος Γέννησης [GMT] : 11/05/2021 00:31:01.48
Μέγεθος : 4.8
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 40.509
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 21.0431
Εστιακό Βάθος [km] : 5.0
Τοποθεσία : 19 Χλμ. Δ της Καστοριάς