ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ